Valtuustoaloite

6.3.2017

Mynämäen Kokoomuksen valtuustoaloite: Kaikki koulut mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan

Mynämäen Kokoomuksen valtuustoaloite

Kaikki koulut mukaan Liikkuva koulu -ohjelmaan

Liikkuvan koulu -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Liikkuvassa koulussa on kyse laaja-alaisesta toimintakulttuurin muutoksesta.

Liikkuva koulu –ohjelma on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Ohjelman tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tavoitetta viedään eteenpäin Liikkuva koulu –ohjelman avulla, joka laajennetaan koskemaan kaikkia peruskoululaisia. Hallitus ohjaa ohjelman valtakunnallistamiseen vuosina 2016-2018 yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Liikkuva koulu –toiminnalla on saavutettu myös hyviä laadullisia tuloksia. Tutkimustulokset kertovat, että liikkuminen koulupäivän aikana lisää kouluviihtyvyyttä. Koulujen työntekijöistä yli 90 prosenttia on tätä mieltä.

Seuraava ohjelman avustuskierros on tulossa alkuvuodesta 2017, ja koskee lukuvuotta 2017-2018. Haku laajennetaan hallitusohjelman mukaisesti peruskoulujen lisäksi lukioihin ja ammattikouluihin. Avustusta voivat hakea sekä jatkorahoitusta hakevat että uudet, Liikkuva koulu –toimintaa aloittavat kunnat ja yksityiset koulutuksen järjestäjät.

Liikkuvan koulun keskeisiä rahoitettavia toimenpiteitä ovat hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen, opettajien osaamisen kehittäminen, toiminnallisten opetusmenetelmien laajempi käyttöönotto, rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen, välitunti- ja koulumatkaliikunnan lisääminen, koulumatka olosuhteiden parantaminen, liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä sekä laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö.

Edellä olevan perusteella MYNÄMÄEN KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ esittää, että MYNÄMÄEN KUNNASSA kaikki koulut liitetään Liikkuva koulu –ohjelmaan, että kunta suunnittelee koulukohtaiset toimenpiteet yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa ja että kunta valmistautuu hakemaan avustusta ohjelmasta sen kautta rahoitettaviin toimenpiteisiin.

Mynämäen kokoomuksen valtuustoryhmä 6.3.2017