Valtuustoaloite

7.3.2017

Mynämäen Kokoomuksen valtuustoaloite: Kieltenopetuksen varhentaminen alkamaan ensimmäiseltä luokalta

Mynämäen Kokoomuksen valtuustoaloite

Kieltenopetuksen varhentaminen alkamaan ensimmäiseltä luokalta

Oppivelvolliseille annettavan perusopetuksen tuntijaon mukaan A1-kielen opetusta järjestetään viimeistään vuosiluokalta 3 alkaen yhteensä vähintään 16 vuosiviikkotuntia ja B1-kieltä vuosiluokalta 6 alkaen yhteensä vähintään 6 vuosiviikkotuntia. Vuonna 1994 tuli mahdolliseksi opettaa A1- ja B1-kieliä myös aiemmilla vuosiluokilla, jos paikallisessa opetussuunnitelmassa niin määrätään.

Aiemmin aloitettu vieraan kielen opiskelu parantaa oppilaan mahdollisuuksia tehdä kielivalintoja myöhemmillä peruskoulun vuosiluokilla.

Kielten opiskelun eriarvoistumisen pysäyttämiseksi kieliopintojen varhentaminen ensimmäisellä luokalla alkavaksi on perusteltua. Yleensä valinnaisen A2-kielen valitsevat koulutettujen ja kielitaitoisten vanhempien lapset. Mahdollisuuksien tasa-arvoa kieliopintojen valinnoissa myöhemässä vaiheessa parannetaan aikaistamalla kieltenopetuksen aloittamista.

Kielten oppimisessa oleellista on motivaatio. Varhaisvuosien herkkyyskausien aikana aloitettu kieltenopiskelu kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi uudet opetussuunnitelman perusteet toivat B1-kielen aloittamisen kuudennella vuosiluokalla valtakunnallisesti pakolliseksi.

Edellä esitetyn perusteella MYNÄMÄEN KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ esittää, että MYNÄMÄEN KUNNASSA vieraan A1-kielen opiskelu aloitetaan jatkossa ensimmäiseltä vuosiluokalta lähtien. Lisäksi edellytetään, että sivistystoimen johto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin opettajien riittävän täydennyskoulutuksen takaamiseksi.

Mynämäen kokoomuksen valtuustoryhmä 6.3.2017